Sonja Nyström

Leg Psykoterapeut
med inriktning mot gruppanalys.

Psykodramaregissör (CP)
Handledare / Utbildare

 

Erbjuder:

# Psykoterapi (Ej tidsbestämd)
# Fokuserad korttidsterapi
# Krissamtal
# Stresshantering
# Parsamtal
# Gruppsykoterapi /psykodrama
# Handledning /konsultation